de schrijfkamer van Tom Lanoye

Wanneer je als jonge ontwerp(st)er de kans krijgt om voor een schrijver voor wie je een grote bewondering hebt, een nieuwe schrijfkamer te tekenen, en ook nog eens uitgedaagd wordt om dit te doen binnen grof uitgetekende krijtlijnen en je verder zo goed als carte blanche krijgt, dan voelt het aan alsof je plots door de spiegel stapt.

In mijn werk als scenografe ga ik steeds uit van een sterk concept dat vervolgens een praktische uitwerking moet krijgen en ook praktisch bespeelbaar moet zijn door de acteurs of dansers. In het geval van het ontwerp voor de nieuwe schrijfkamer van Tom Lanoye kreeg ik de door hem gekozen Russisch constructivistische kunst mee als concept, en bestond de uitdaging erin trouw te blijven aan dit concept en toch voor een praktisch (be)leefbare ruimte te zorgen. Uit onderstaand artikel mag blijken of dat gelukt is. Ontwerp: Elena Reynaert. Uitvoering: Chris Coremans. Met dank aan Chris Coremans voor de voorzet en aan Tom Lanoye voor het vertrouwen. (ER)

http://deboekenkastvan.nl/auteur-tom-lanoye/

© Quilombo bvbaAlle rechten voorbehoudendisclaimer
Another website by Sitsol