Pleegzorg

#audiovisueel

Quilombo stond in voor een reportage over niet-begeleide minderjarige vluchtelingen voor Pleegzorg Vlaanderen. Deze koepelorganisatie organiseerde een studiedag over het brandend actuele thema, waarop de reportage aan de deelnemers werd voorgesteld. Ze richt de schijnwerpers op alle sleutelfiguren, zowel pleegkinderen en pleegouders als begeleiders en voogden, en zal vanaf nu haar diensten bewijzen in een waaier van trajecten rond pleegzorg. Positieve verhalen leveren duurzamere energie op als een stapeltje brandhout.

Pleegzorg
Pleegzorg
Pleegzorg
Pleegzorg

  Quilombo