Nederlands

Théâtre d'entreprise

Qu’est-ce que le théâtre d’entreprise ? L’œuf de Colomb !

  • Une manière amusante de raconter l’histoire d’une entreprise
  • Utile pour désamorcer un conflit
  • Une bonne manière de briser la glace lors d’un atelier ou d’un congrès
  • ...

Vous demandez, nous concevons.

On nous aborde parfois avec des demandes du type : « Nous cherchons une idée pour notre événement/journée d’équipe/kick-off, et nous avons pensé au théâtre d’entreprise. Pourriez-vous nous aider ? »

Pour nous, c’est le moment de s’asseoir et de poser quelques questions : quel résultat voulez-vous atteindre ? Autrement dit : qu’espérez-vous que les participants du jour ou le public du théâtre d’entreprise feront, ressentiront ou penseront à la fin de la séance ?

Théâtre d'entreprise

Eens het doel bepaald, en dat kan gaan over een bewustwording, de start van een mentaliteitswijziging of een andere beleving van bepaalde gebeurtenissen (zoals een overname of merger), kunnen we aan de slag om een script te schrijven. Hiervoor gaan we in samenspraak met jullie op zoek naar de “couleur locale”, de sfeer en anekdotes die er voor zullen zorgen dat de scènes een hoge graad van herkenbaarheid krijgen. Hoe hoger de herkenbaarheid, hoe groter de impact. Een catharsis op maat als het ware.

Natuurkijk krijgt u, als bouwheer (-dame), eerst de plannen te zien (het script) en gaan we samen met u na of het er op het plan uitziet zoals u wenst en alles comfortabel en veilig opgeleverd kan worden (bv is de humor aangepast aan de bedrijfscultuur; gebruiken we geen namen of feiten die te gevoelig liggen; is de tekst sterk genoeg voor de beoogde impact;…). En na de oplevering kan er bijgewerkt worden (indien er verschillende keren of op verschillende locaties moet gespeeld worden).

Afhankelijk van het beoogde doel kunnen de scènes doorspekt worden met interactie, een academisch gedeelte opluisteren of de perfecte ijsbreker vormen voor een evenement.

Bedrijfstheater is een middel dat zicht leent tot vele doelen. Wij zorgen voor het middel en kunnen u indien nodig ook helpen om het doel zuiver te zetten.