Français

Trainingen / simulaties

Trainingen

Trainingen


We bieden een brede waaier aan trainingen aan. Hieronder enkele voorbeelden. Laat je creativiteit er niet door beperken. We staan open voor andere voorstellen.

  • algemene mondelinge communicatie en impactvolle presentaties geven
  • technieken voor onderhandelingen, met commerciële en/of sociale partners
  • interculturele communicatie
  • assertiviteit
  • omgaan met moeilijk en/of verbaal agressief gedrag
  • non-verbale communicatie en lichaamstaal
  • speeches schrijven
  • wervend schrijven
  • stressbestendigheid verhogen en burn-outs voorkomen
  • mediatraining


Bedrijfssimulaties

Bedrijfssimulaties

Wil je graag eens weten wat er gebeurt als je toch eens met je vuist op tafel slaat bij je klant? Of hoe je moet omgaan met een gesprekspartner die in tranen uitbarst? Onze acteurs/actrices zijn er op getraind om met een summiere omschrijving van de situatie en het gedrag van de gesprekspartners, de deelnemers in de setting te brengen waar ze kunnen oefenen op gedrag dat hen uitdaagt in de realiteit. Of het nu gaat om tranen, dominante personen, of mensen die maar blijven zeuren en bij wie ze niet weten hoe ze het gesprek moeten afronden… Met andere woorden, boek eens een kameleon.

#Matchmakers: we gaan op zoek naar de meest geschikte trainingsacteur(s).
Trainingen / simulaties

Het spreekt voor zich dat onze acteurs/actrices hierbij rekening houden met de specifieke bedrijfscultuur (een ploegbaas in de bouw zal zich anders gedragen dan een bankdirecteur of een IT consultant), en aan de situatie gevraagd door de deelnemer. En natuurlijk zorgen ze er steeds voor dat ze de persoonlijke leergrens en -drempel van de persoon die ze tegenover zich hebben respecteren.

Last but not least is het element feedback geven. Deze feedback is steeds gebaseerd op objectiveerbare en specifieke feiten (uit de simulatie zelf, of op basis van het contact dat de acteur/actrice heeft gehad met de persoon in kwestie). Deze feedback wordt steeds positief en constructief geformuleerd en heeft tot doel de “blinde vlek” die de deelnemer eventueel heeft zoveel mogelijk te herleiden. Daar gedragsveranderingen slechts geleidelijk aan doorgevoerd kunnen worden heeft zal er nooit meer dan op enkele punten de aandacht worden gelegd; die punten waar de deelnemer het zwakst op scoort, of waar hijzelf op dat moment het meest bij gebaat is.

Bereid je grondig voor op een een moeilijke vlucht, eventueel zelfs met op voorhand gekende turbulentie zones, met Quilombo als virtuele cockpit. Als je als trainee crasht, gebeurt het in een veilige omgeving, waar je geen averij oploopt en van je fouten leert.

“Goede opleiding, heel pedagogisch en praktisch!“

— BPost