Français

Disclaimer & privacy

Deze website is eigendom van Quilombo bvba.

Contactgegevens:

Adres van de maatschappelijke zetel: Filips van Marnixstraat 63, 9000 Gent (België)

Telefoon: +32 0474 93 04 63

E-mail: info@quilombo.be

Ondernemingsnummer: 0809.156.875

Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de website, verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende Algemene Voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, inclusief merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Quilombo bvba of gerechtigde derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Dus kan deze niet beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Quilombo bvba levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich toch onnauwkeurigheden voordoen in de verstrekte informatie. Indien de verstrekte informatie onnauwkeurigheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar is, zal Quilombo bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Quilombo bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Gelieve de beheerder van de website te verwittigen indien u onnauwkeurigheden bemerkt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld.

De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Quilombo bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slecht functioneren of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Quilombo bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze of een andere site, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, inclusief, zonder beperking, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, software of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van hun inhoud.

Quilombo bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of over andere features van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de features ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Privacy

Quilombo bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Quilombo bvba op info@quilombo.be.

Verwerkingsdoeleinden

Quilombo bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteitsbewaking, profilering en het versturen van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Artikel 6.1: (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van Artikel 6.1(a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Doorgifte aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de gestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Quilombo bvba) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Quilombo bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Quilombo bvba;

Quilombo bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (met betrekking tot de boekhouding, bijvoorbeeld).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens op basis van Artikel 6.1 (e) of (f), inclusief profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van zijn/haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten overdragen aan een ander bedrijf. Om bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn/haar klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@quilombo.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn/haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

'First party cookies' zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

'Third party cookies' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing- of advertentieplug-in op de website.

U kunt de instellingen van uw internetbrowser zodanig aanpassen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Mouseflow

Deze website gebruikt Mouseflow: een webanalysetool die sessieherhaling, heatmap-technologie, funnels, formulieranalyses, feedbackcampagnes en andere vergelijkbare functies/mogelijkheden biedt. Mouseflow kan uw kliks, muisbewegingen, scrollactiviteiten, formulierinvullingen (toetsaanslagen) in niet-uitgesloten velden, bezochte pagina's en hun inhoud, tijd doorgebracht op de site, de gebruikte browser, besturingssysteem, het apparaattype (desktop/tablet/telefoon), schermresolutie, het type bezoeker (nieuw/terugkerend), de verwijzende site, anoniem gemaakte IP-adres, locatie (stad/land), taal en andere vergelijkbare metadata registreren. Mouseflow verzamelt geen informatie op pagina's waar het niet geïnstalleerd is, noch volgt of verzamelt het informatie buiten uw webbrowser. Als u zich wilt afmelden, kunt u dat doen op het volgende adres: https://mouseflow.com/opt-out. Als u een kopie van uw gegevens wilt verkrijgen, deze wilt corrigeren of laten verwijderen, neem dan eerst contact met ons op, of als alternatief, contacteer Mouseflow op privacy@mouseflow.com. Voor meer informatie, bekijk het privacybeleid van Mouseflow op http://mouseflow.com/privacy/. Voor meer informatie over Mouseflow en GDPR, bezoek https://mouseflow.com/gdpr/. Voor meer informatie over Mouseflow en CCPA, bezoek https://mouseflow.com/ccpa.